Kompetencefordeling mellem drift og bestyrelse

Af vedhæftede dokument fremgår det, hvordan kompetencen er fordelt mellem drift og bestyrelse Skema for Kompetencefordeling 002