Fællesdrift - Bydelsforeningen

Fællesbillede tingbjerg bydel

Et fællesfoto af de ansatte i fællesdriften.

Om fællesdriften

De mange haverum i Tingbjerg er åbne for alle - sådan har det altid været og derfor giver det også god mening at deles om de maskiner og medarbejdere, der skal passe på udeområderne.

Boligorganisationerne fsb og SAB Tingbjerg har siden 2010 haft fællesdrift i grundejerforeningen Tingbjerg Forum. Fællesdriften overgik d.29.september 2021 til grundejerforeningen Bydelsforeningen Tingbjerg, som fsb og SAB stiftede sammen med den private grundejer NREP. På den måde sikres det at alle, der bor i Tingbjerg betaler til driften af de fælles udearealer - haverum, veje, stier og p-pladser som alle bruger.

Hvordan betaler du til fællesdriften?

Hvis du bor til leje (alment eller privat) betaler du til fællesdriften over huslejen.

Hvis du bor i ejerbolig betaler du 400 kr. om måneden til fællesdriften (budget 2021/2022).

I takt med at der kommer flere boliger i Tingbjerg, bliver der flere til at deles om udgifterne til driften af de fælles udeområder.

Bydelsforeningens bestyrelse - et samarbejdsforum

I Bydelsforeningens bestyrelse har repræsentanter fra grundejerne fsb, SAB og NREP mulighed for at drøfte temaer, som går på tværs af grundejerne - det kunne f.eks. være hvis én grundejer ønsker at vende en problematik, der kun kan løses i fællesskab - f.eks. ønske om en øget indsats overfor affald.

Bestyrelsens medlemmer indstilles af grundejerne og vælges formelt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

  • Mads Malik Knudsen, formand for organisationsbestyrelsen fsb (formand)
  • John B. Sørensen, formand for organisationsbestyrelsen SAB (næstformand)
  • Anja Brinch formand for afdelingsbestyrelsen fsb-Tingbjerg
  • Pernille Høholt-Larsen, formand for afdelingsbestyrelsen SAB-Tingbjerg
  • Yohannis Hamad, formand for afdelingsbestyrelsen SAB-Utterslevhuse
  • Thomas Ryberg, NREP
  • Anne Rask Vendelbjerg, NREP

Herunder kan du finde dokumenter vedr. Bydelsforeningen:

Dato Afsender Information