fsb - Kollegiet

Tingbjerg Kollegiet har 270 værelser og en lang historie for at være et internationalt kollegie.

Læs meget mere på kollegiets hjemmeside: www.kollegiet.dk