Byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum

Flere beboere, nye boligformer, bedre by- og butiksliv og flere veje ind og ud af Tingbjerg. Det er noget af det, der skal kendetegne Tingbjerg-Husum om 15-20 år, hvis visionerne i en ny strategi bliver til virkelighed.

Flere beboere, nye boligformer, bedre by- og butiksliv og flere veje ind og ud af Tingbjerg. Det er noget af det, der skal kendetegne Tingbjerg-Husum om 15-20 år, hvis visionerne i en ny strategi bliver til virkelighed.

Skrevet af Marianne Bjerborg, fsb

I det seneste halve års tid har en gruppe rådgivere arbejdet på en strategi for byudvikling af Tingbjerg-Husum. Det har de gjort på bestilling fra Københavns Kommune, SAB og fsb. Nu er strategien klar og den helt overordnede vision er, at Tingbjerg skal blive en grøn, aktiv og åben boligby, hvor det bedste fra forstaden møder det bedste fra byen.

Strategiens principper

Denne vision skal opfyldes gennem fire hovedprincipper:

  1. Nye trafikforbindelser, både offentlig transport og veje og stier
  1. Nybyggeri med blandede boligformer
  1. Ruten skal gøres til et socialt og kulturelt samlingspunkt
  1. Bedre forbindelser mellem boligbebyggelsen og det omgivende landsskab

Strategien tegner de overordnede linjer. Men hvordan tingene præcis bliver i Tingbjerg i løbet af de næste 15-20 år, som strategien dækker, er det for tidligt at sige. Flere af idéerne i strategien er afhængige af Københavns Kommunes lokalplaner, statslige beslutninger om veje og fredning og endelig af offentlig eller privat finansiering.

Bymodningsfasen

Strategien bygger på, at byudviklingen i Tingbjerg skal ske i flere faser. Bymodningsfasen er første fase i arbejdet. Den løber fra 2015-18. Omdrejningspunktet for denne fase er Ruten, hovedgaden i Tingbjerg. Ud over Husumforbindelsen - en cykelsti der forbinder Husum og Tingbjerg - og Tingbjerg Kulturhus, to tiltag som allerede er vedtaget og i gang, skal der ses på omdannelse af Lille Torv og på at nytænke skolens fysiske rammer

Strategi og helhedsplaner

Sammen med strategien er udarbejdet to udkast til helhedsplaner for Ruten og Bystævneparken.

Der er tale om en strategi med tilhørende skitser til helhedsplaner for Ruten og for Bystævneparken. Den 12. juni offentliggør Københavns Kommune alle tre dokumenter på deres hjemmeside.

Find dokumenterne her.