Nu begynder omdannelsen af Lille Torv

NYT FRA BYUDVIKLINGEN I TINGBJERG Dele af Lille Torv graves op og får omlagt fjernvarmeledning i september og oktober, der vil derfor være spærret af på en del af parkeringspladsen og på pladsen foran butikkerne nærmest terrasserne. Arbejdet forventes færdigt midt oktober.

Nyt Lille Torv på vej
Gravearbejdet kick-starter omdannelsen af Lille Torv. Når byggeriet står færdigt i 2019, vil det grå og nedslidte Lille Torv ved indgangen til Tingbjerg, være forvandlet til et lyst, samlende og trygt bytorv, hvor man kan finde en ny stor dagligvarebutik blandt kendte mindre butikker, cirka 30 nye attraktive boliger og et nyt fælleshus.

Omdannelsen af Lille Torv er en del af den byudvikling, som de to boligselskaber SAB og fsb, har sat skub i sammen med Københavns Kommune. Det er den private ejendomsudvikler Innovater, som har indgået aftale med SAB om at købe Lille Torv, og som dermed bliver bygherre på projektet. Det nye byggeri på Lille Torv skal bane vejen for en videre udvikling af Tingbjergs hovedgade, Ruten, der er det første indsatsområde i den fælles byudviklingsstrategi mellem boligselskaberne og kommunen.

FAKTA:

Det samlede projekt på Lille Torv udgør knap 6.550 m2 og indeholder blandt andet knap 3.700 m2 nye boliger, beboerlokale for SAB, mindre butikker og en ny Lidl-butik.

Projektet gennemføres i 3 faser:

Fase 1: Omlægning af fjernvarmeledning. Forventet: Sept. – okt. 2017

Fase 2: Etablering af mindre butikker ud mod Ruten. Forventet: Jan. – aug. 2018

Fase 3: Nedbrydning af eksisterende bebyggelse og opførelse af dagligvarebutik, nye boliger og nyt beboerhus for SAB. Forventet: Aug. 2018 – aug. 2019

Beboere i Tingbjerg og berørte naboer vil løbende blive holdt orienteret om byggeprojektet – også hvis der sker ændringer i tidsplanen. Følg med her på siden og i beboerbladet Good News.

Kort om udviklingen af Tingbjerg

I efteråret 2014 indgik Københavns Kommune en ny samarbejdsaftale med de to store boligorganisationer i området, SAB og fsb. Aftalen var startskud til et turn-around for Tingbjerg-Husum og udviklingen af en ny, stor byudviklingsstrategi. Byudviklingsstrategien lægger op til:

• En ny og bedre infrastruktur, som skal åbne området og binde bydelen bedre sammen med resten af København

• Flere private boliger, så man får en mere blandet og varieret bydel

• Nye byrum, der skal øge liv og trygheden i området

• Genopretning af den skønne natur på Vestvolden