Partnerskab om 1000 nye private boliger

Til alle beboere i Tingbjerg Nu er det officielt – fsb og SAB har indgået et partnerskab med ejendomsudviklingsselskabet NREP om at bygge omkring 1.000 private boliger i Tingbjerg. Det har de tre parter i dag udsendt en fælles pressemeddelelse om, og vi vil i den forbindelse gerne fortælle jer lidt mere om aftalen, NREP, baggrunden for partnerskabet og hvor I kan få mere information.

Hvad betyder aftalen?

Aftalen vil give NREP forkøbsret til de byggemuligheder, der er i Tingbjerg, med afsæt i de volumenstudier der blev fremlagt i byudviklingsstrategien fra 2015 og som boligorganisationerne har arbejdet videre med siden. Sammen med NREP skal fsb og SAB nu lægge den endelige plan for placeringen af de nye private boliger. Samtidig skal boligorganisationerne arbejde med at opgradere infrastrukturen i Tingbjerg, i et fælles projekt, der er støttet af Landsbyggefonden.

Vi forventer at have en færdig Byudviklingsplan, som både indeholder en plan over nybyggeri og infrastruktur, klar i slutningen af 2018. Byudviklingsplanen vil herefter blive præsenteret for boligorganisationerne og -afdelingerne.

Hvem er NREP?

NREP har lang og solid erfaring med byudvikling i København. De har samtidig en solid økonomisk base og kender vilkårene for at arbejde i Københavns Kommune særdeles godt. NREP har derfor indsigt i og forståelse for, at en udvikling af Tingbjerg kræver samarbejde på mange fronter og vil strække sig over lang tid.

Beboerne i Tingbjerg kan forvente, at NREP er en partner, der vil afsætte ressourcer til byudviklingen, og som sammen med boligorganisationerne, vil arbejde for en byudvikling, der ikke kun handler om boligbyggeri. For byudviklingen skal komme alle beboere i Tingbjerg til gode!

Tidsplan

Fra marts 2018:Byudviklingsplan udarbejdes af fsb, SAB og NREP

Ultimo 2018: Byudviklingsplan præsenteres

Primo 2019: Lokalplanproces opstartes med kommunen

Medio 2020: De første byggerier kan gå i gang – det tager ca. 1 år fra byggestart til indflytningsklar bolig

Baggrund

Tingbjerg har gennem en længere årrække været et udsat byområde. Beboersammensætningen har målt på uddannelsesniveau, indkomstniveau, beskæftigelse og etnicitet skilt sig ud fra gennemsnittet i København.

For at øge områdets kvaliteter og trygheden er der gennem de sidste 20 år gennemført en række store og forskellige investeringer fra boligorganisationernes side, med støtte fra offentlige midler og via bevillinger fra Landsbyggefonden. De mange indsatser har dog ikke ændret på, at Tingbjerg fortsat oplever en række udfordringer.

Senest er Tingbjerg blevet udpeget til at være et af de såkaldte 16 hårdeste ghetto-områder i Danmark, som Regeringen vil sætte ekstra ind overfor. I Regeringens ghettoudspil fra 1.marts er budskabet blandt andet, at almene familieboliger maksimalt må udgøre 40 pct. af boligerne i Tingbjerg.

Dette krav har kun sat yderligere pres på, at fsb og SAB arbejder aktivt for at indfri den byudviklingsstrategi, som boligorganisationerne indgik med Københavns Kommune i 2015. Det er håbet, at man ved at invitere 1.000 nye private boliger indenfor i Tingbjerg, kan vise Regeringen, at et blandet boligområde ikke behøver at have en overvægt af private boliger – i Tingbjerg vil 1.000 nye private boliger nemlig betyde, at der i fremtiden vil være ca.30 pct. private boliger og 70 pct. almene boliger.

Hvordan kan man få mere at vide?

SAB, fsb og NREP har nedsat en projektgruppe, som pt. arbejder på at skabe synlighed om byudviklingsplanerne i Beboercentrum på Ruten. I løbet af den næste måned vil vi indrette lokalet med informationsmateriale om byudviklingen, og når vi er på plads, inviterer vi jer til at komme og se og høre mere. Herefter kommer vi til at være i lokalet hver torsdag og de aktiviteter, der allerede er i Beboercentrum, vil fortsætte i de nyindrettede rammer.

På vegne af partnerskabet:

Projektgruppen

Cecilie Rønnow Eskelund, SAB v/KAB

Margit Koltze og Lisbeth Vestergaard, fsb

Anders Berg Sørensen, NREP

Billede: Stemningsskitse. Den endelige udformning af de nye boliger i Tingbjerg vil blive udviklet i løbet af 2018. Illustration: SLA og NREP.