fsb og SAB vedtager 'Tingbjerg Byudviklingsplan'

20 års investeringer i fysiske og sociale indsatser har haft en positiv effekt på Tingbjergs udvikling, men den helt store udfordring er, at Tingbjerg ikke er en del af den blandede by – det vil fsb, SAB og NREP ændre på med Tingbjerg Byudviklingsplan.

20 års investeringer i fysiske og sociale indsatser har haft en positiv effekt på Tingbjergs udvikling, men den helt store udfordring er, at Tingbjerg ikke er en del af den blandede by – det vil fsb, SAB og NREP ændre på med Tingbjerg Byudviklingsplan.

På et fælles møde d.25.oktober vedtog boligselskaberne fsb og SAB en fælles byudviklingsplan for Tingbjerg. Byudviklingsplanen danner grundlag for at fsb og SAB over de kommende år vil sælge jord til den private ejendomsudvikler NREP, der til gengæld vil udvikle det Tingbjerg mangler; private boliger til en bred gruppe af familier.

Byudviklingsplanen bygger på ”Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi” fra 2015 og er produktet af det partnerskab fsb, SAB og NREP indgik tilbage i februar 2018, og er udviklet i dialog med de lokale afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere.

Tingbjerg skiller sig stadigvæk ud fra gennemsnittet i København, målt på beboernes uddannelses­niveau, indkomstniveau og etnicitet. Det skal ca. 3000 nye beboere ændre på. Formålet med byudviklingsplanen er nemlig at gøre det muligt også at købe en ejerbolig i Tingbjerg, og dermed supplere det udelukkende almene boligtilbud, der er i dag. Samtidig skal ny infrastruktur bryde med Tingbjergs isolation fra resten af København så Tingbjerg, kan blive kendt for det, det først og fremmest er: et godt boligområde, tæt på byen og midt i naturen!

Hvad kommer der til at ske?

Før NREP kan gå i gang med at bygge, skal der laves en lokalplan for Tingbjerg, som forventes igangsat primo 2019. Tingbjerg Byudviklingsplan vil danne grundlag for arbejdet med lokalplanen, hvor den endelige placering af de nye private boliger vil blive fastlagt. Sideløbende med at lokalplanen udvikles, skal boligorganisationernes fælles infrastrukturprojekt også videreudvikles. Infrastrukturprojektet forventes at komme til afstemning i afdelingerne i løbet af 2019.

Regeringen har i øvrigt varslet at den såkaldte ”ghetto-pakke”, der indeholder særlige tiltag for bl.a. Tingbjerg, vil blive vedtaget i december 2018. Det forventes derfor, at fsb, SAB og Københavns Kommune i juni 2019 skal indlevere en fælles udviklingsplan for Tingbjerg til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Tingbjerg Byudviklingsplan vil udgøre kernen i denne udviklingsplan, men udviklingsplanen vil forventelig også skulle indeholde andre elementer afhængig af den endelige lovpakke.

Tidsplan for Tingbjerg Byudvikling fra 2018-2020

Februar 2018: fsb, SAB og NREP indgår et samarbejde om byudvikling i Tingbjerg

30. maj 2018: 1. spadestik på Lille Torv, hvor Innovater opfører Bygården

1. oktober 2018: Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus åbner

25. oktober 2018: ”Tingbjerg Byudviklingsplan” vedtages af fsb og SAB

December 2018: Lokalplan for Store Torv forventes vedtaget

December 2018: Indflytning Bygården – 1.etape

December 2018: Regeringens ”Ghetto-pakke” forventes vedtaget

Januar 2019: Lokalplan for Tingbjerg forventes opstartet

Juni 2019: Udviklingsplan forventes at skulle indsendes til ministeriet

Efterår 2019: fsb og SAB’s infrastrukturprojekt forventes at skulle til afstemning

December 2019: Bygården færdigopført

Medio 2020: Lokalplanen forventes vedtaget og de første byggerier kan gå i gang – det tager ca. 1 år fra byggestart til indflytningsklar bolig

Hvordan kan man få mere at vide?

Du kan downloade Tingbjerg Byudviklingsplan, som også vil være tilgængelig i print i den udstilling, der er indrettet om byudviklingen i Beboercentrum på Ruten 16. I Beboercentrum og her på hjemmesiden kan du også finde en håndbog og meget mere information om Tingbjerg Byudvikling.

Download byudviklingsplanen (skærmlæsning) her

Download byudviklingsplanen (printkvalitet) her

Projektgruppen for Tingbjerg Byudvikling, kan desuden kontaktes via e-mail på: byudvikling@tingbjerg.com