Parter i byudviklingen

Hvem er egentlig hvem i byudviklingen - her kan du få svar.

SAB og fsb: Er de to boligorganisationer, der ejer og administrerer de eksisterende boliger og grønne områder i Tingbjerg - ca. halvdelen hver. Fsb har sin egen administration og SAB administreres af det almene administrationsselskab KAB. Det er boligorganisationernes ansvar at sikre, at det er attraktivt at bo i Tingbjerg – både her-og-nu og om mange år. fsb og SAB v. KAB har nedsat en fælles projektgruppe, der arbejder med byudviklingen i Tingbjerg. Projektgruppen varetager samarbejdet med de øvrige parter i byudviklingen. Alle samarbejder refererer til styregrupper hvor de forskellige parter mødes på politisk og ledelsesniveau.

NREP: Er en privat ejendomsudvikler, der har stor byggeaktivitet i københavnsområdet, især med fokus på bæredygtige familieboliger. Som privat ejendomsudvikler har NREP ansvar for at bygge nye private boliger, som er så attraktive at folk har lyst til at købe dem. Med andre ord har NREP kun interesse i at bygge boliger, som er så attraktive, at de kan sælges. Det er NREP, der skal bygge langt størstedelen af de nye private boliger i Tingbjerg.

Innovater: Er en privat ejendomsudviklingsvirksomhed med fokus på retail (butikker), boliger og privat/alment samarbejde. Innovater har udviklet den første del af Ruten med nye butikslokaler og nye, private udlejningsboliger i Bygården. Innovater skal også udvikle SAB's byggefelter på Store Torv med nye butikslokaler, private boliger og et nyt kommunalt plejehjem i samarbejde med SAB v. KAB.

Københavns Kommune: I Tingbjerg Byudvikling deltager alle forvaltningerne i Københavns Kommune, blandt andet for at sikre udviklingen af de kommunale tilbud, men også for at bidrage til den samlede udvikling af bydelen. Aktuelt med etablering af Kulturhuset, en bydelsplads og vejforbedringstiltag. Kommunen har også en opgave som myndighed med ansvar for byens udvikling og med en stor interesse for at bevare og højne Tingbjergs kvaliteter. Med andre ord er det kommunens opgave at være med til at sikre at de nye boliger passer sammen med de huse, der allerede er i Tingbjerg.