Nyt om udviklingsplanen til ministeriet

Der var et flot fremmøde, da fsb og SAB afholdt et fælles informationsmøde om udviklingsplanen d.10.april – ca. 130 beboere deltog i mødet. Siden mødet har udviklingsplanen været til behandling i både SAB’s og fsb’s repræsentantskab – d. 24. og 25. april. Den blev vedtaget i begge repræsentantskaber, og næste skridt er politisk behandling i kommunen, inden udviklingsplanen skal sendes ind til ministeriet d.1. juni i år.

Opsamling på informationsmødet er nu online

På informationsmødet d.10.april blev der stillet og besvaret en lang række spørgsmål, som uddyber udvliklingsplanen. Spørgsmål og svar har vi samlet i et dokument, og du kan finde opsamlingen og de oplæg, der blev præsenteret på informationsmødet her.

På mødet var det muligt at få udleveret printede versioner af ”Tingbjerg Byudviklingsplan 2018-2025” og ”Udkast til udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse” – Byudviklingsplanen er tilgængelig her. Udkastet til udviklingsplanen til ministeriet kan hentes i Tingbjerg Forum og i udstillingen om byudviklingen, når den genåbner – eller skriv til byudvikling@tingbjerg.com

SAB og fsb står sammen om udviklingsplan for Tingbjerg

Fælles pressemeddelelse udsendt af fsb og SAB.

Tingbjerg er på ghettolisten og siden den 1. december 2018 kategoriseret som en ’hård ghetto’. Derfor skal Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni 2019 modtage en udviklingsplan, der beskriver, hvordan antallet af almene familieboliger i Tingbjerg bliver bragt ned til 40 %.

SAB’s repræsentantskab og fsb’s repræsentantskab har begge netop stemt ja til en fælles udviklingsplan for Tingbjerg. Den tager udgangspunkt i de planer og visioner, som SAB og fsb og samarbejdspartnere allerede har arbejdet med i de sidste 5-6 år. Tingbjerg skal fortsat udvikles som en grøn, aktiv og åben boligby.