Træregistrering i maj måned

Fra på mandag d. 6. maj og de efterfølgende uger vil 4-5 fagpersoner bevæge sig rundt i Tingbjerg for at vurdere træerne. Registreringen er en del af lokalplansarbejdet, hvor Københavns Kommune stiller krav om at alle træer i Tingbjerg skal vurderes. At et træ vurderes er altså ikke det samme som at det påvirkes af at der skal bygges nye private boliger.


• Alle træer på veje, i haverum, private haver, institutionshaver inden for Tingbjerg vurderes ift biologisk stand
• Hvis træerne er over 20 år gamle og de vurderes at kunne leve mere end 25 år endnu, noteres specifikke informationer på fx højde, stammediameter, art mv.