Ny bydelsforening skal samle Tingbjerg

Der er fuld gang i udviklingen af Tingbjerg. Snart skyder nye private boliger op mellem fsb og SAB´s almene boliger. En ny bydelsforening skal samle Tingbjerg.

Der er fuld gang i udviklingen af Tingbjerg. Snart skyder nye private boliger op mellem fsb og SAB´s almene boliger. Det er en del af den store udviklingsplan, der skal sikre, at Tingbjerg udvikler sig fra et være et udsat byområde til en åben, grøn, aktiv boligby med et varieret udbud af boligformer. En ny bydelsforening skal samle Tingbjerg.

Bliver vedtægterne vedtaget, skal alle ansatte i Tingbjerg Forum overgå til ansættelse i bydelsforeningen.

Hør her Lene Vennits, byudviklingschef for Tingbjerg (fsb og SAB) forklare, hvad der er gang i – og hvilken betydning det får for de medarbejdere, der i dag er ansat i Tingbjerg Forum.

Hvorfor bliver der arbejdet for en ny bydelsforening

Det er vigtigt, at Tingbjerg opleves som et samlet inkluderende byområde, hvor beboerne i både de almene og private boliger har adgang til at bruger alle fælles faciliteter. Og at alle derfor også betaler til driften af faciliteterne.

Boligorganisationerne og NREP, der bygger de private boliger, samarbejder om en nye model – en bydelsforening. Den har struktur som en grundejerforening, hvor fælles omkostningerne fordeles efter fordelingstal.

Kan du uddybe det?

Ja, boligorganisationerne bevarer altså ejerskabet til de grønne områder, mens bydelsforeningen kan indtræde som ejer af fælles veje, stier og anlæg. Grundtanken er, at de nye beboere får adgang til de grønne områder i form af fælles brugsret – ligesom alle beboere i Tingbjerg i dag har adgang til alle gårdrum.

Derfor skal de nye beboere også betale deres andel af udgifterne til drift og vedligeholdelse af de faciliteter, som de har brugsret til. Beslutninger, som angår bydelsforeningen, træffes efter sædvanlige principper i grundejerforeninger, og ejerne bliver repræsenteret i en fælles bestyrelse, der afspejler ejerandele/fordelingstal.

Hvis en afdeling ønsker at bygge fx en petanque-bane i gårdrummet, kan beboerne i afdelingen fortsat beslutte det.

Hvilken betydning har en ny bydelsforening for driften og de øvrige aktiviteter, der nu varetages af Tingbjerg Forum?

Tanken er, at bydelsforeningen overtager alle driftsopgaverne fra Tingbjerg Forum. Det vil også sige drift- og vedligeholdelse af de almene boliger samt sekretariatsbetjening af afdelingsbestyrelserne. Disse opgaver prioriterer og betaler de almene fortsat for.

fsb og SABs mål er at sikre en stærk, smidig og enkel struktur i driften. Og med bydelsforeningen får vi i praksis en model, hvor alle medarbejderne samarbejder om bygningsdrift, beboerservice og renhold og pleje af de grønne områder.

Hvad betyder det for medarbejderne i Tingbjerg Forum?

Det betyder, at medarbejderne i Tingbjerg Forum - også sekretærer og administrative medarbejdere - skal overgå til ansættelse i bydelsforeningen. Medarbejderne er bekendt med, at de skal virksomhedsoverdrages til bydelsforeningen og glæder sig til at arbejde under samme forhold.

Organisationsbestyrelserne i fsb og SAB godkendte i december 2019, at man arbejder på at etablere en bydelsforening. Boligorganisationerne skal godkende bydelsforeningens vedtægter før sommerferien.

Skrevet af Karen Lynggaard, fsb