VVM-høring: Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum

I udviklingen af Tingbjerg, hvor der bl.a. kommer til at bo flere mennesker, er det vigtigt, at der kommer bedre forbindelser mellem Tingbjerg og byen. En af de forbindelser, der arbejdes med, er over Vestvolden fra Ruten til Bystævnet. Vejforbindelsen planlægges som en 2-sporet vej med cykelsti og fortov i begge sider, og med en hastighed på 40 km/t. For at kunne anlægge en ny vej, skal der laves en VVM-undersøgelse.

Hvad er en VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-undersøgelsen beskriver og vurderer de virkninger etablering af vejforbindelsen vil have på miljøet, dyr, planter, kulturarven, befolkningen m.v. Undersøgelsen sikrer, at anlægget af vejen vil påvirke miljøet mindst muligt.

Høringsperiode 29. marts-26. Maj 2022

VVM-undersøgelsen er nu i offentlig høring, og man kan derfor skrive et høringssvar, med hvad man synes om projektet. På Vejdirektoratets hjemmeside er alle relevante dokumenter i forbindelse med undersøgelsen, og det er der, man kan skrive sit høringssvar.

www.vejdirektoratet.dk/tingbjerg