Knusning af beton

Tingbjerg har sparet 300 lastbiler ved at knuse beton fra nedrivningen af Store Torv.

I sommeren 2020 var afdelingsbestyrelserne i fsb og SAB på tur til Sten & Grus Prøvestenen på Amager for at opleve en betonknuser i drift. Her blev det - i samråd med Tingbjerg Byudvikling og ejendomsudvikleren, Innovater - nøje vurderet, om beton fra nedrivning af Store Torv skulle knuses på byggepladsen og genanvendes i byggeriet. Det var tydeligt, at fordelene opvejede ulemper med hensyn til støj og støv.

Ved at knuse ca. 11.000 tons beton fra den gamle butiksarkade, har vi nemlig sparet 300 store lastbiler, der ellers skulle køre store mængder beton væk fra bydelen til knusning et andet sted og nye råstoffer tilbage til byggeriet i Tingbjerg. Beboerne har på den måde kunne bevæge sig mere sikkert ud i trafikken omkring byggeriet samtidigt med, at behovet for at grave efter nye råstoffer (sand, grus og sten) er blevet nedbragt.

Klik her for at se betonknuseren på arbejde og hør byudviklingschef Lene Vennits fortælle om, hvorfor der skulle så stor en maskine til.

Vidste du, at en lastbil i gennemsnit kan køre 36 tons beton.