Informationsmøde om byggestart nord for Gavlhusvej

Mandag d.28.nov. var beboerne omkring de tre haverum nord for Gavlhusvej indbudt til informationsmøde om byggestart primo 2023.

Mandag d.28.nov. var beboerne omkring de tre haverum nord for Gavlhusvej indbudt til informationsmøde om byggestart primo 2023.

Der kom tre beboere, som fik en dialog med NREP, rådgiverne og Byudviklingsteamet.

Oplæg og QA om byggeriet kan findes her på siden: Dokumenter – Tingbjerg (tingbjerg-bydel.dk)

De emner der interesserede de fremmødte var:

1. Vejbumpene - problematiske for lastvognstransport - kan de fjernes eller udformes som på Langhusvej?

2. Behov for reklame for "giv et praj" som ligger på Bydelsforeningens nye hjemmeside - relevant at bruge for beboerne hvis f.eks. støj/larm fra byggepladsen uden for den tilladte arbejdstid.

3. Problematisk at inddrage p-pladser under byggemodning/byggeri, men forståelse for nødvendighed. Vigtigt med god præcis info herom.

4. Bekymring for parkeringskapaciteten på sigt.

5. Vigtigt at kommunikere løbende, herunder hvis ændringer i tidsplan for afspærring og byggeperiode - gerne på digital info-skærm i området.