Velkommen til beboerne i 32 nye boliger overfor Tingbjerg Forum

Byggehegnet er så småt væk, og der begynder at komme liv i den nye bygning på Midtfløjene overfor Tingbjerg Forum.

Byggehegnet er så småt væk, og der begynder at komme liv i den nye bygning på Midtfløjene overfor Tingbjerg Forum.

I disse dage flytter beboere nemlig ind i de 32 private lejeboliger, som Innovater opfører som en del af byggeriet "Fløjhusene" på det tidligere Store Torv.

Velkommen til!


Læs mere om det samlede byggeri på: www.floejhusene.dk