HOFOR skal udføre undersøgelser af fjernvarmesystemet og kloakker på Vestgavl og Gavlhusvej.

Arbejdet går i gang fra tirsdag d. 24. januar, og forventes at være færdigt 4 uger senere.

HOFOR skal udføre undersøgelser af fjernvarmesystemet og kloakker på Vestgavl og Gavlhusvej.

Arbejdet går i gang fra tirsdag d. 24. januar, og forventes at være færdigt 4 uger senere.


Undersøgelser af kloakker på Vestgavl:

Kloakkerne bliver undersøgt af virksomheden FKS.

Arbejdet udføres i dagtimerne, og sker ved at der sendes et kamera ned i brøndende.

Mens arbejdet står på, vil der holde en lastbil i kørebanen. P-pladser langs fortorvet og ud for brøndende inddrages, så biler fortsat kan køre forbi.

Undersøgelser af fjernvarmesystemet:

HOFOR udfører prøvegravninger ét sted på Vestgavl og fire steder på Gavlhusvej.

Området på Vestgavl indhegnes, så der lukkes for gennemkørsel, mens arbejdet udføres.

På Gavlhusvej udføres prøvegravningerne i fortovsarealet, så trafikken ikke påvirkes.

Der vil være dage uden aktivitet i arbejdsområderne på grund af behov for at analysere de prøver, som HOFOR indsamler, inden hullerne fyldes op igen.

Ved spørgsmål kontakt venligst HOFORs projektleder Thomas Boesen på tlf. 2795 4083