Vi fotoregistrer med drone mellem den 27. og 28. april kl. 8-12 - I fsb Tingbjerg II

Se præcist hvor i denne nyhed - Der kommer også opslag op, i de berørte opgange.