Beboernes input til den kommende institution ved ejendomskontoret

Tirsdag den 30. maj mødes ti beboere fra fsb-boliger ved haverummet mellem Langhusvej, Midtfløjene og Vestgavlen og tre beboere fra det kommende Seniorbofællesskab Mosefundet, der bygges ved hjørnet af Ruten og Langhusvej.

Mødet var med Københavns Kommunes projektleder for byggeriet og kommunens rådgiver arkitektfirmaet TRUST, Innovater (bygherre på private boliger og seniorbofællesskabet) og Tingbjerg Byudvikling om den daginstitution, der skal bygges ved siden af ejendomskontoret, og får legeplads i haverummet. Institutionen skal have otte grupper med børn i alderen 0-6 år. Institutionen vil have tre etager ud mod Vestfløjen og to etager mod legepladsen.
Langs Ruten bygges der private lejligheder, og ved hjørnet på Langhusvej bygges seniorbofællesskabet. De nye boliger grænser også op til institutionens legeplads. Legepladsen kan bruges udenfor institutionens åbningstid.

Tidsplan:
Byggeriet af de private boliger og seniorbofællesskabet er gået i gang og forventes at stå færdig i efteråret 2024. Institutionen begynder at blive bygget i 2025 og står færdig i sommeren 2026.

Beboerne kom med følgende OBS-punkter/ønsker til byggeriet og den forandring, det får for haverummet

Beboerne i fsb-boligerne pegede på, at deres haverum var et meget attraktivt haverum, hvor trafikbane og boldbur flittigt bliver benyttet, og derfor skal der forandres mindst muligt, og flest mulige af de kvaliteter haverummet har, skal bevares og/eller genetableres.

Beboerne i fsb-boligerne er meget glade for, at gården er lukket med kun én ind- og udgang (gavlen ved Langhusvej 4). Det giver tryghed. Den tryghed skal bevares, og derfor skal der ikke åbnes yderligere op. Der skal være låger ved udgangen i den del af haverummet, der vender mod Vestgavlen, hvor der kommer en ny indgang. Alle låger m.v. skal sikre at mindre børn ikke kan løbe ud af haverummet.

Det var også vigtigt for beboerne i fsb-boligerne, at der afskærmes i forhold til støjen fra institutionen. Beboerne er glade for de karakteristiske gule mure, og de, der kan bevares, skal det. Dog ikke muren ved gavlen mod Langhusvej, da det vil give et uhensigtsmæssigt indgangsparti for de nye boliger Langs Ruten og Langhusvej. Hvis muligt kan den side af hegnet til legepladsen, der vender mod fsb-boligerne indhegnes af mur, som der kan plantes grønt op ad, så der skabes en god afskærmning, der giver tryghed og lydreduktion.

Beboerne fra mosefundet pegede på, at det var vigtigt, at hegnet til legepladsen mod det kommende byggeri langs Ruten og hjørnet af Langhusvej er så gennemsigtigt som muligt, da gårdrummet mellem legeplads og de kommende boliger er meget smalt. En massiv hegning på den side af legepladsen, vil skabe et utrygt og klemt uderum.

Derfor bør indhegningen af institutionen være forskellig alt efter hvilken side af legepladsen man er på: Gennemsigtighed mod de nye boliger og afskærmning mod de nuværende boliger. Ligeledes kan indretningen af legepladsen tænkes så skure mv. bruges som afskærmning og støjværn.

Det var et ønske, at der kommer låge til legepladsen mod det kommende byggeri på Ruten/hjørnet af Langhusvej, så det er nemt at bruge legepladsen, for dem der bor på Ruten/hjørnet af Langhusvej. Mosefundet kunne godt tænke sig et samarbejde med institutionen om et drivhus på legepladsen.

Beboerne i fsb-boligerne pegede på, at man kunne nedlægge den pergola, der er i gårdrummet foran kælderudgangen til Langhusvej 4 og rykke trafiklegepladsen, således at den bevares. Ligeledes ønskes boldburet bevaret - det skal rykkes - men gerne med græsunderlag i stedet for asfalt, da det vil være mere støjreducerende og mere anvendeligt for børn og unge.

Fakta:

Hårde flader som asfalt, mure m.v. er med til at skabe støj, da lyd kastes bedre tilbage. Hvis overfladerne gøres grønne med græs og beplantning, er det med til at reducere lyden.

Bilag/Link:

Tegningsmateriale mv. fra TRUST

Kontakt Byudviklingsteamet