Parkering i Tingbjerg

Færdselsloven gælder for alle veje på både privat og offentlig grund, hvis vejen benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Almindelig færdsel dækker over, at flere forskellige mennesker benytter den – fx fordi vejen giver adgang til flere boliger m.v. ...

I Tingbjerg er der både private veje, private fællesveje og offentlige veje. Alle veje i Tingbjerg er offentligt tilgængelige og har almindelig færdsel og flere færdselsarter. Alle parkeringspladser er offentligt tilgængelige.

Færdselsloven sætter nogle generelle parkeringsregler. Overordnet set må parkering ikke ske på en måde, så det er til fare eller ulempe for færdslen. Det er bl.a. for at sikre, at udrykningsfartøjer som ambulancer og brandbiler kan komme til. Hvis man ikke overholder færdselsloven på veje, der er omfattet af loven, kan man få en bøde. Det gælder også for en parkeringsafgift af kommunens parkeringsvagter.

Hvis man får en parkeringsafgift, men ikke mener, man har parkeret ulovligt i henhold til færdselsloven, kan man klage: Parkering i København | Parkeringsafgift (kk.dk) Det er Center for Parkering, der har bevisbyrden for, om en parkeringsafgift er pålagt med rette.