Referat fra bestyrelsesmøde i Bydelsforeningen

22. maj blev der holdt bestyrelsesmøde i Bydelsforeningen. Her blev bl.a. nedsat en kommunikationsgruppe, aftalt et seminar og drøftet forretningsorden og vedtægter...

Du kan finde referatet under dokumenter.