Samtaler om byudviklingen

Byudviklingsteamet samler her op på samtaler med 45 beboere, der har været forbi showroomet det sidste halve år for at få svar på deres spørgsmål om byudviklingen.

I Showroomet på Ruten 6 E – ved siden af slagteren - har beboerne i Tingbjerg siden februar kunne kigge forbi hver anden torsdag og snakke med medarbejdere fra fsb’s og SAB’s Byudviklingsteam. Det har 45 beboere valgt at gøre hen over otte åbningsdage. Fra august vil Byudviklingsteamet igen åbne dørene for beboerne – følg med her på siden.

Byudviklingen er landet

Vi startede med at have de her 1:1 snakke i showroomet tilbage i foråret/sommeren 2018, og man kan virkelig mærke at byudviklingen er landet siden da – både i form af fysiske byggerier, men også hos beboerne.

Cecilie fortæller. - Dem vi har haft besøg af, er helt klar over at der er en byudvikling i gang, og langt de fleste er positive over for forandringerne, men der er også en stemning af at det godt nok er en stor mundfuld – og det er det jo også! Når vi snakker med beboerne i showroomet, kan vi sammen tale os ind på, hvad der virker uoverskueligt for den enkelte og prøve at opklare, hvad de kan forvente.

Billeder og træmodel viser fremtiden
I showroomet hænger skitse-billeder af de kommende byggerier, og i midten af rummet står en stor træmodel der viser, hvordan Tingbjerg vil se ud, når alt det nye er bygget færdigt.

Ifølge Lisbeth, gør det forandringerne mere håndgribelige. - Alt det tekniske er barberet væk, og tilbage står vores bedste bud på hvordan det hele kommer til at se ud. Så kan man være enig eller uenig i om det er voldsomt, men man behøver ikke at gå og forestille sig det. Kom og kig i stedet for!

Dejligt med butiksliv og forbindelser

De forandringer, der fremhæves positivt af de beboere vi har snakket med er især butikslivet opgradering af ”forbindelser”.

Peter fortæller. – Beboerne er glade for Lidl og de andre butikker ved Bygården og ser frem til at der kommer nye butikker langs Ruten (det gamle Store Torv). Vi får en del spørgsmål om, hvad der kommer, og lige nu ved vi at der kommer en Coop365 på hjørnet ved Skolesiden – og vi lover at dele det, så snart vi også kender de andre butikker, siger han.

Noget beboerne også har lagt mærke til, er at der er kommet bedre cykelstier og mere belysning ved Gyngemosen – og en ny bro over Vestvolden. For nylig genåbnede også busstoppestedet for 250S ved motorvejen.

Bedre før i tiden?

Mange af dem vi har talt med, har boet i Tingbjerg i årtier, derfor er det også helt forståeligt at nogle er skeptiske og direkte frustrerede over at opleve så markante forandringer i og omkring deres hjem. Lotte uddyber. – I bund og grund handler deres kritik jo om, at de er rigtig glade for at bo i Tingbjerg, og ikke synes det er okay at der skal laves noget om. Og det forstår man godt, hvis de egentlig bare er glade og tilfredse.

Julie forklarer. – Kritikken går især på at byudviklingen er i modstrid med de oprindelige planer, og det kan vi ikke sige noget imod, for ja, byplanen kommer til at ændre sig med de nye byggerier. Men vi vil meget gerne svare på alle de spørgsmål beboerne har og i dialog om hvorfor de her forandringer er sat i gang.

Bagom byudviklingen

Lene, som er byudviklingschef, var med allerede dengang Boligorganisationerne fsb og SAB i 2015 underskrev ”Byudviklingstrategi for Tingbjerg-Husum” sammen med Københavns Kommune. Det er den strategi ”Udviklingsplanen til ministeriet”, som der kom lovkrav om i 2018, bygger videre på.

Lene forklarer. – Hovedideen er at invitere nye private boligformer ind i bydelen, så der kan komme en ny generation af især børnefamilier, til at holde liv i forretninger, skabe liv i Tingbjergs haverum og benytte de mange børnetilbud. Samtidig skal en ny vejforbindelse til Bystævneparken sikre at den byudvikling, der sker ”på en anden side af Volden” også kommer Tingbjerg til gode, da hele området er planlagt sådan at det er i Tingbjerg man finder det lokale butiksliv, Bibliotek/Kulturhus og den lokale skole.

I showroomet er der tid til at udfolde alle byudviklingstiltagene, og vi ser frem til at genoptage dialogen fra august!

Du er også altid velkommen til at kontakte byudviklingsteamet med kommentarer og spørgsmål: Kontakt – Tingbjerg (tingbjerg-bydel.dk)