Supplerende høring vedr. VVM for Bystævneforbindelsen

Vejdirektoratet har udarbejdet et tillæg til den VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som er udarbejdet for Bystævneforbindelsen. Tillægget er i høring frem til 15. august.

I foråret 2022 var VVM for Bystævneforbindelsen i høring. I forbindelse med det videre arbejde med projektet, har det været nødvendigt at lave et tillæg med præciseringer indenfor forbindelsens konsekvenser for miljøet. Tillægget rummer bl.a. en supplerende sensommer flagermusundersøgelse og, præcisering af afværgeforanstaltninger for padder. Materiale vedr. projektet og høringen ligger på Vejdirektoratets hjemmeside: Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum | Vejdirektoratet. Det er også her, der kan afgives høringssvar. Alle, der har afgivet høringssvar i forbindelse med VVM-undersøgelsen, har fået besked om, at der er udarbejdet et tillæg, der er i høring frem til 15. august.