Vidste du… når der bygges

Når der bygges og renoveres, er der en række regler, der skal overholdes. Det er reglerne givet af lokalplanen, bygningsreglementet, færdselsloven, Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og mange flere...

Nogle af de forhold, der gør sig gældende, er, at en byggeplads som udgangspunkt ikke må larme, støve eller støje unødigt og at arbejdet kun må have et vist støjniveau (70 db udendørs etc.), kun må foregå mellem kl. 7 og kl. 19 på hverdage og mellem 8 og 17 om lørdagen.

Gener fra støj, støv... Københavns Kommune

Nogle gange vil der midlertidigt skulle rådes over noget parkering eller vejareal, når der skal bygges. Hvis parkeringspladser inddrages, skal der opsættes skilte med parkering forbudt mindst 24 timer før.

Råden over vejareal - Københavns Kommune

Byudviklingsteamet er løbende i dialog med de forskellige entreprenører m.v. for at sikre at omlægninger m.v. formidles ud i så god tid som muligt. Det skrives altid på hjemmesiden, og i det omfang det er muligt, kommer der også opslag, der hvor det sker – fx på byggehegn, de elektroniske skærme, opgangsdøre m.v.

Har du gode ideer til, hvordan vi giver besked om forhold i forbindelse med byggerier, renoveringer etc. så skriv til: tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk