HOFOR graver fra mandag den 21. august

Seks forskellige steder i Tingbjerg vil HOFOR lave søgegravninger. Gravearbejdet påvirker ikke trafikken...

Formålet er at få dokumenteret placeringen af eksisterende ledninger, så nye ledninger kan tænkes sammen med det. Udover at dokumentere ledningernes placering, tages der også prøver af jorden. Hullerne lukkes igen så hurtigt som muligt.

På kortet ses de seks steder, hvor der skal graves