Referat fra bestyrelsesmøde i Bydelsforeningen

Torsdag den 7. september blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bl.a. forslag til vedtægtsændringer, videre proces for affaldsløsning blev drøftet.

Referat og bilag ligger under dokumenter

Bestyrelsesmøde i Bydelsforeningen 7. september