Øget tryghed og tilgængelighed i forbindelse med byggepladserne i Tingbjerg

Bygge- og anlægsaktiviteten er de seneste måneder steget voldsomt. Det har medført udfordringer for fremkommeligheden og trygheden. Derfor har Tingbjerg Byudvikling bedt alle entreprenører om at øge deres fokus på, at arealerne omkr. byggepladser og veje er så sikre at færdes på som muligt. Henvendelsen har resulteret i følgende:

Lys
Der opsættes midlertidig belysning langs Skolesiden ved COOP365 og langs Ruten mellem Østfløjen til Vestfløjen.
I den nordlige del af Tingbjerg har entreprenøren været alle veje og byggepladser igennem for at se, hvor de vil opsætte midlertidigt lys op, og der kommer LED-lys på trådhegn omkring byggepladserne nord for Gavlhusvej.

Parkering
Det er blevet indskærpet, at cykelstier og parkeringspladser ikke skal bruges til parkering for byggepladsernes maskiner og biler. Byggepladserne skal reservere plads på selve byggepladsen til parkering af biler og maskiner tilknyttet arbejdet. Hvis håndværkernes biler ikke kan være på byggepladsen, skal der aftales anden lokalitet.

En del af de firmabiler der holder rundt omkring i Tingbjerg, har ikke tilknytning til byggepladserne, men udfører beboerservice i de almene boliger.

Busbetjening
Som tidligere oplyst, har vi henvendt os til Københavns Kommune og Movia omkr. udfordringerne ved, at busbetjeningen af en stor del af Tingbjerg og Utterslevhuse er indstillet i forbindelse med lukning af Gavlhusvej.
Derfor vil linje 132 fra 10. december køre en midlertidig rute via Ruten, Langhusvej, Arkaderne, Hækkevold og dreje op af Terrasserne for at vende ved endestationen og derfra køre ud af bydelen via Terrasserne og Åkandevej. Det betyder, at Arkaderne/Hækkevold ensrettes. Hvis ensretningen ikke respekteres, vil bussen stoppe med køre af den midlertidige rute.

El-ladestandere
Der er blevet etableret 10 Eon-standere på Gavlhusvej. De er en del af Københavns kommune udrulning af ladestandere i henhold til deres handleplan, som Borgerrepræsentationen vedtog i juni 2022. I budget 2022 blev der afsat midler til etablering af 4100 normal-ladestandere, som de 10 i Tingbjerg er en del af. Parkeringspladserne må kun benyttes, når ens bil står til opladning og maksimum i 3 timer. Læs mere her.

Huller i veje/fortove
Omkr. Ruten, Østfløjen, Vestfløjen og Skolesiden er der et fast punkt på alle byggemøder, at sikre at arealerne omkr. byggepladserne er sikre at færdes på. Arbejdet med at færdiggøre vejene afhænger af vejret. Østfløjen forventes færdig i starten af 2024.
I den nordlige del af Tingbjerg, har entreprenøren været alle veje og fortove igennem, og er gået i gang med at udbedre, hvor det ikke er trygt at færdes i tilknytning til byggepladserne.
En del af det gravearbejde, der foregår i veje og fortove omhandler ikke byggepladserne for skolerenovering eller boligbyggeri, men etablering af fibernet og el. Det er blevet indskærpet, at det skal være sikkert at færdes, så huller skal skærmes og lukkes hurtigst muligt, og vejplader skal ligge sikkert og stabilt.

Byggehegn
Nogle steder udskiftet trådhegn omkring byggepladserne med plader, for at skabe øget afskærmning, samt mulighed for udsmykning til foråret.

Byggelogistik
Københavns Kommune er på vegne af alle bygherrer ved at indgå kontrakt på opgaven med at koordinere byggelogistikken samt understøtte byggepladserne i forhold til at sikre, at de omkringliggende arealer er tilgængelige og trygge at færdes på. Der er kommet en flagmand, der sikrer at den tunge trafik kører de aftalte veje, så de generer mindst muligt, og der kommer det bedst mulige flow i trafikken.

Giv et praj
Når I oplever gener, ser uhensigtsmæssig adfærd, farlige steder at færdes etc., vil vi meget gerne have besked hurtigst muligt, og meget gerne med billeder og beskrivelser, samt hvor det er. Så er det meget nemmere for os at finde ud af, hvem der er ansvarlig.
I kan altid skrive til: tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk eller benytte hjemmesidens giv et praj.