Vigtig opfordring fra Byudviklingsteamet: Husk at overholde standsningsforbud og ensretning, så buslinje 132 kan køre den midlertidige rute.

Hvis ikke ensretning og standsningsforbud overholdes af bilister i Tingbjerg, har Movia oplyst, at buslinje 132 stopper med at køre via Ruten, Langhusvej, Arkaderne, Hækkevold og Terrasserne.

Buslinje 132 er begyndt at køre en midlertidig rute i Tingbjerg, men chaufførerne har store udfordringer, fordi andre bilister ikke overholder standsningsforbud generelt i bydelen, og ensretningen på Arkaderne og Hækkevold.

Vi vil derfor indtrængende bede alle om at overholde regler om ensretning og standsningsforbud. I skal være opmærksomme på, at en forseelse af trafikreglerne kan føre til bøde. Og politiet vil patruljere i området.

På Ruten kniber det gevaldigt med plads til trafikken på grund af parkerede biler i vejkanten. Der vil derfor snart blive sat skilte op med standsningsforbud, så biler og busser kan komme forbi.

Det igangværende gravearbejde på Ruten forventes at være overstået i løbet af onsdag d. 13. december 2023.

Hvis ikke ensretning og standsningsforbud overholdes, stopper buslinje 132 med at køre den midlertidige rute:

Ruten Langhusvej → Arkaderne → Hækkevold → Terrasserne (endestationen) → Terrasserne (ud)


Vis hensyn!