P-området under Fløjhusene åbner mandag den 5. februar 2024 kl. 11.00

Det er gratis at parkere i parkeringsområdet, som er forbeholdt beboere i Tingbjerg. For at få adgang til parkeringsområdet skal du købe en parkeringsbrik...

Brikken koster 70 kr., som er et engangsbeløb. Hver husstand kan købe 1 brik, der giver adgang for 1 bil. Ved køb af brik tilmelder du samtidig din bil til parkeringsområdet via din nummerplade. Bilen skal være registreret på din bopælsadresse.

Der er 60 overdækkede parkeringspladser til personbiler –samt 1 HC-plads. P-pladserne er ikke nummererede, så du får ikke din egen p-plads og er derfor heller ikke garanteret en plads.

Det er IKKE tilladt at ryge i parkeringsområdet.

Parkeringsbrikker kan fra tirsdag den 30. januar købes hos Tingbjerg Forum, Vestfløjen 11.

Tingbjerg Forum vil have ekstraordinært åbent tirsdag den 30. januar fra kl. 8-8.30 samt fra kl 15.00–18.00

Derefter vil parkeringsbrikker kunne købes i åbningstiden, som er:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00-11.00

(onsdag lukket for personlig henvendelse)

Tirsdag 16.00-18.00 i ulige uger

Da adgangen til Østfløjen fra Ruten først åbner i foråret, vil der indtil da være adgang til parkeringsområdet fra Midtfløjene. Respekter de opsatte skilte, så vi undgår trafikale problemer.