Informationsmøde om helhedsplaner i afdeling 2-5 - SAB

Tirsdag den 5. martskl. 17.30-20.30 i Kulturhuset Tingbjerg, Skolestien 4, 2700 Brønshøj

2024 bliver forventeligt året, hvor vi kan komme videre med helhedsplanerne = renoveringen.

Det meste af 2023 er gået med at være i dialog med Københavns kommune og vente på penge fra Landsbyggefonden. Det er årsagen til at I ikke har hørt så meget fra os i det forgangne år.

Dialogen med kommunen har været lang, fordi de vil vide hvordan vi vil renovere med mest mulig hensyn til den bevaringsværdi jeres boliger har.

Ligeledes er tiden (det vil sige 2023) gået med at vente på en finansieringsskitse (tilskud) fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er den fond, som skal give os støtte til helhedsplanerne.

De penge som Landbyggefonden giver til Helhedsplanen har betydning for hvor høj eller lav din husleje bliver efter Helhedsplanen er færdig.

Alt dette - en genopfriskning af hvad Helhedsplanen indeholder og genhusningsprocessen, vil vi gerne fortælle jer mere om på informationsmødet.

Download invitationen her:

Invitation SAB 2 5 helhedsplan