Flot fremmøde til borgermøde om lokalplantillæg

22. maj holdt Københavns Kommune borgermøde om lokalplantillæg til Lokalplan 609 - Tingbjerg. Tillægget giver mulighed for rækkehuse, udbygning af kollegie, tagboliger på nogle af de almene boliger, ny institution og meget mere...

Ca. 70 borgere deltog i mødet, hvor der både var spørgsmål til en blind vej med vendeplads ved institutionen, der muliggøres på græsarealet bag skolen, til nye boliger på Langhusvej (42 almene handicapegnede familieboliger og 82 private boliger), som kan bygges, hvis de nuværende rækkehuse på Langhusvej rives ned, samt spørgsmål til om de almene bygninger kan holde til at få en etage mere på og meget mere.

Udviklingen af Tingbjerg er givet ved lov, og andelen af almene familieboliger skal reduceres til 40 %. For at komme i mål med fortætningen, forudsættes det, at der laves lokalplaner, og nu er tillæg til Lokalplan 609 – Tingbjerg i høring frem til 19. juni. Du kan indsende et høringssvar, samt læse høringsmaterialet på høringsportalen Bliv Hørt.

Udviklingen af Tingbjerg skal revitalisere bydelen med en mere blandet boligmasse, med gode grønne arealer og gode rammer for børn og familier. En levende by der kan bære sig selv. Udviklingen bygger videre på de oprindelige tanker for Tingbjerg.

Fakta

En rammelokalplan sætter de overordnede principper for det der må bygges og indrettes. Fx højde på boliger, træer, vejtype etc. En byggeretsgivende lokalplan rummer detaljerede bestemmelser for anvendelse og det konkrete byggeri i et område.

Lokalplaner i Tingbjerg:

  • Lille Torv/Bygården: Vedtaget februar 2018
  • Store Torv: Vedtaget december 2018
  • Rammelokalplan og byggeretsgivende lokalplan for delområder – Tingbjerg 609: Vedtaget december 2021
  • Lokalplanstillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg – Høring frem til 19. juni 2024 – forventet vedtaget efteråret 2024
  • Lokalplantillæg 2 – arbejdet med lokalplantillægget forventes at påbegynde efteråret 2024