Gravearbejde i Helleborg

NREP’s entreprenører skal i gang med at grave på Helleborg fra torsdag d. 13. juni og frem til oktober. Det skal de for at anlægge dobbelt-strenget kloakering til boligerne i området samtidig med, at de etablerer fjernvarme, vand og elektricitet til kommende rækkehuse.

Arbejdet foregår på hverdage mellem kl. 7:00 - 14:30, og bliver udført i flere etaper.

Helleborg vil i hele perioden være afspærret for almindelig trafik. Adgangsvej i tilfælde af brand og redning vil dog altid være friholdt.

Der etableres gangbroer ved indgangene til boligerne, men der vil være perioder i arbejdstiden, hvor adgangen er begrænset. I henvises derfor til at gå gennem kælderen for at benytte nabo-indgangene, udgangene på bagsiden og i gavlen mod Terrasserne.

Hvis I har spørgsmål, bliver bekymrede eller I oplever særlige gener, mens arbejdet står på, bedes I kontakte Byudviklingsteamet på:

Tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk


Byggeaktiviteter i Helleborg frem til oktober 2024:

- Først skal der etableres kloakering til regnvand fra Terrasserne og hen ad Helleborg.

- Herefter starter arbejdet forfra for at etablere kloakering til spildevand, som har en højere placering i undergrunden.

- Når kloakarbejdet er overstået, skal der støbes fundament til de nye rækkehuse.

- Og derefter etableres ledninger med fjernvarme, vand og el hen til fundamentet / de nye boliger.