Varsling - nye strømkabler på Vestfløjen 4-8 og Ruten 129-141

Torsdag den 20. juni påbegynder Nordkysten etablering af nye strømkabler på Vestfløjen, og mandag den 1. juli påbegyndes der gravearbejde på fortovet mellem Ruten 129-141.

På Vestfløjen skydes kablerne under jorden mellem fire huller (hullerne er markeret med gul på billedet).

PÅ Ruten skal fortovet graves op (orange linje på billedet). Der vil ved opgangsdøre komme en bro, så det er muligt at passere graveranden. Arbejdet forventes færdigt 9. juli.