Stoppet køkkenvask

Hvis din håndvask er stoppet, kan du i første omgang selv prøve at afhjælpe problemet.

Du tager en svupper og en vaskeklud.

Hold vaskekluden over overløbshullet, og sæt dernæst svupperen ned over risten.

Tryk svupperen flere gange ned i risten, så den laver et undertyk, dernæst skulle vandet gerne løbe ud igennem risten.

Hjælper ovenstående ikke, skal man kontakte ejendomskontoret.