Strømmen virker ikke

Hvis lyset/ strømmen går i hele lejligheden, så tjek først om der er lys ude på opgangen, hvis der er det så er problemet kun inde i lejligheden.

Start med at se om hpfi-relæet er slået fra, hvis det er det, så prøv at slå det til igen.

Hvis lyset stadigvæk ikke virker slår man hpfi-relæet fra igen og prøver derefter at tjekke alle sikringer, hvis en sikring ikke virker, bliver den rød i bunden af sikringen. Skift de brugte sikringer ud med nogle nye og prøv derefter at slå hpfi-relæet til igen.

Har du automatrelæ, kan du ikke skifte sikringer, men kun slå det til og fra.

Er der stadigvæk fejl skal man tage alle el-apparater/stik ud af væggen og derefter prøve at tilslutte dem igen en efter en igen.

Er der stadigvæk fejl, skal man kontakte ejendomskontoret på tlf.nr. 38 27 90 00.