Lokalplaner

Lokalplaner

For at skabe de fysiske rammer for placeringen af de nye byggerier i Tingbjerg, skal der laves lokalplaner.

Det er kommunen, der udarbejder lokalplaner, men i samarbejde med bygherre (NREP og Innovater). I Tingbjerg har boligorganisationerne også været repræsenteret i arbejdet med lokalplanerne. Lokalplanen er juridisk bindende for de ejendomme, der ligger inden for området. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Inden lokalplaner kan godkendes endeligt af politikerne i Københavns Kommune, gennemføres en høringsproces, hvor man som borger kan give sin mening til kende, inden politikerne træffer den endelige beslutning.

Lokalplaner kan fx bestemme:

  • Hvad området og bygningerne, kan bruges til
  • Hvor og hvordan, der kan bygges nyt
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer kan anvendes

Der er udarbejdet lokalplan for det tidligere ”Lille Torv”, for det tidligere ”Store Torv”, samt ca. halvdelen af det øvrige Tingbjerg (etape 1). I starten af 2024 forventes lokalplanen for de resterende områder i Tingbjerg (etape 2) at komme i høring.