Udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse

Udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse

Folketinget stillede i 2018 krav om, at almene boligområder, der havde været på listen over parallelsamfund 4 år i træk, skulle udarbejde en Udviklingsplan, som anviser, hvordan andelen af almene familieboliger i området nedbringes til 40 % inden 2030. Selvom et område kommer af listen inden 2030, skal udviklingsplanen stadigvæk gennemføres.

Tingbjerg-Utterslevhuse havde været på listen over parallelsamfund i 4 år i træk og fsb og SAB var derfor forpligtet til sammen med Københavns Kommune at lave en udviklingsplan for området. I 2019 blev udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse godkendt af ministeriet.

For at realisere udviklingsplanen er der indgået samarbejdsaftaler med ejendomsudviklerne Innovater og NREP, der står for at bygge private rækkehuse og lejligheder. Dertil øges antallet af ungdomsboliger ved at udvide kollegiet og ved at ommærke små familieboliger til ungdomsboliger. Desuden øges antallet af ældreboliger ved, at der bygges et nyt plejecenter Eilersminde, og familieboliger ommærkes til ældreboliger.

Ligeledes skal der anlægges en vejforbindelse over Vestvolden til Bystævneparken. Bystævneparken er ejet af Københavns Kommune, og de frasælger grunde, hvor der bl.a. bygges private boliger.

I Tingbjerg, Utterslevhuse og Bystævneparken skal der tilsammen ca. bygges 1500 private boliger, og med ommærkninger, nye forretninger og nye børneinstitutioner når vi ned på den samlede andel af almene familieboliger på 40 %.

Udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse

Tidslinje Udvikling rev06092023 Lav