Tingbjerg Ungefællesskab

Tingbjerg Ungefællesskab er en gruppe unge fra Tingbjerg, der mødes ca. 2 gange om måneden for at planlægge og udfører aktiviteter for unge i Tingbjerg. De laver eksempelvis ture, filmaftner og planlægger ungescenen til Tingbjerg Challenge. Til folketingsvalget 2022 arrangerede Ungefællesskabet også forskellige valg- og debatarrangementer.

Tingbjerg Ungefællesskab er et samarbejde mellem unge fra Tingbjerg, Mellemfolkeligt Samvirke og den boligsociale helhedsplan. Hvis du er ung og gerne vil være med til at lave noget i området med og for andre unge, kan du kontakte Christina på tlf. 2124 4015.

Find Tingbjerg Ungefællesskab

Links