Nye vejnavne i Tingbjerg

I forbindelse med det nye byggeri på Store Torv, bliver to af de nuværende Midtfløjene gennemgående og skifter derfor navn, når byggeriet er færdigt. Det gør de fordi, der skal være ekstra vejnavne at knytte adresser til, og for at det er nemt at finde vej i området.

Når afgørelsen om de nye vejnavne er endelig, vil der komme en dato for, hvornår navneskiftet træder i kraft.

De nye navne er Østfløjen og Vestfløjen. Navnene blev forslået tilbage i 2021, hvor det via beboerbladet var muligt at komme med input til navne (august 2021). Du kan læse artiklen i beboerblad nr. 3 2021 – side 7: Beboerblad for Tingbjerg og Utterslevhuse.

Vejnavnenævnet har vurderet, at det er passende navne, der spiller godt sammen med de øvrige vejnavne i Tingbjerg.

Beboerne på berørte adresser har alle fået en direkte henvendelse fra Københavns Kommune omkr. vejnavneændringen og bliver guidet konkret i forhold til, hvad det kommer til at betyde for dem. Man er også meget velkommen til at kontakte ejendomskontoret, hvis man har spørgsmål.

I forbindelse med at vejene skifter navn, sørger Københavns Kommune for langt de fleste ændringer. Københavns Kommune sørger fx for:

At der opsættes nye vejnavneskilte og kommer nye husnumre. De sørger også for, at folkeregisteret, forsyningsselskaber, myndigheder, postleverandører m.v. får besked, men man skal selv sørge for at orientere:

• sin arbejdsgiver

• sine foreningsaktiviteter

• sin læge og tandlæge

• sine venner og familie

Navneændringen betyder også, at Tingbjerg Forum – ejendomskontoret for Tingbjerg Bydelsforening får ny adresse. Når ændringen af vejnavnet træder i kraft, ligger det ikke længere på Midtfløjene 16, men på Vestfløjen 11.

Du kan se de kommende ændringerne her.

Tingbjerg Pensionist Center på Gavlhustorvet, har ligeledes fået en ny officiel adresse. Deres adresse er Gavlhusvej 53. Du kan se ændringerne her.