Nye vejnavne ved Midtfløjene 8-12 + 18 + 28-38

De to nye vejnavne og adresseændringerne træder i kraft den 5. maj 2023.

Ændring af adresser/husnumre fremgår af disse to skemaer:

Eksisterende adresser - Fremtidige adresser

Midtfløjene 18 Vestfløjen 9

Midtfløjene 16 Vestfløjen 11

Midtfløjene 14 Vestfløjen 13

Midtfløjene 12 Vestfløjen 15

Midtfløjene 10 Vestfløjen 17

Midtfløjene 8 Vestfløjen 19

Midtfløjene 38 Østfløjen 9

Midtfløjene 36 Østfløjen 11

Midtfløjene 34 Østfløjen 13

Midtfløjene 32 Østfløjen 15

Midtfløjene 30 Østfløjen 17

Midtfløjene 28 Østfløjen 19

Projekterede/foreløbige - Fremtidige adresser

adresser

Midtfløjene 18R Vestfløjen 4

Midtfløjene 18S Vestfløjen 6

Midtfløjene 18T Vestfløjen 8

Midtfløjene 18V Vestfløjen 12

Midtfløjene 18X Vestfløjen 14

Midtfløjene 38E Østfløjen 3

Midtfløjene 38D Østfløjen 5

Midtfløjene 38C Østfløjen 7

Midtfløjene 38X Østfløjen 14

Se mere her:

Kort over fremtidige og eksisterende forhold

Praktisk information