Bus 132 får ny midlertidig rute fra 10. december

via Ruten, Langhusvej, Arkaderne, Hækkevold og drejer op af Terrasserne for at vende ved endestationen og derfra køre ud af bydelen via Terrasserne og Åkandevej. Det betyder, at Arkaderne/Hækkevold ensrettes.

Hvis ensretningen ikke respekteres, vil bussen stoppe med køre af den midlertidige rute.

Du kan læse mere om de tiltag, der er sat i værk for at øge trygheden og tilgængeligheden her.