Stort fremmøde til informationsmøde om helhedsplanerne i SAB afdeling II-V

Helhedsplanen omfatter nye badeværelser, køkkener, vinduer, isolering, ventilation og meget mere. Nogle boliger kan også få altan. Alle skal genhuses når deres bolig skal renoveres – fra 6 -11 måneder...

Du får hjælp til flytning. Renoveringen sker i etaper i perioden 2025-2031. Læs oplægget eller hent et printet eksemplar på ejendomskontoret (fra mandag den 11. marts). Det blev aftalt, at vi holder endnu et informationsmøde inden afstemning. Her håber vi også at kunne fortælle om huslejekonsekvensen.