Hvad sker der på byggefeltet ved Tingbjerg Ås?

Hvad sker der på byggefeltet ved Tingbjerg Ås?

Her på siden kan I følge med i byggeriet og læse om konkrete aktiviteter på byggefelt N ved Tingbjerg Ås, hvor den danske ejendomsudvikler NREP opfører nye boliger. Byggeriet er en del af Tingbjerg lokalplanens første etape.

Her skal bygges 211 private udlejningsboliger, en parkeringskælder med plads til 70 biler, en ny materielgård til driften og et fælleshus. Byggeriet forventes færdigt i 2026.

View 1
IMG 1357
Foto af de gamle mursten fra garagerne på Tingbjerg Ås, som nu skal genbruges i andre byggerier.

Som mange af jer sikkert har lagt mærke til, så er rydning af træer og beplantning på Tingbjerg Ås overstået og garagerne er revet ned. Mursten fra garagerne (over 100 tons) er sendt til rensning hos virksomheden Gamle Mursten, så de kan blive en værdifuld hjælp til at bygge mere miljørigtigt i andre byggerier. I Tingbjerg går vi ind for genbrug!

5E BYG, som står for byggeriet på byggefelt N, har etableret skurby ved Tingbjerg Ås. På byggepladsen er de i fuld gang med at udjævne terrænet, og skal i den forbindelse køre 24.000 tons jord væk fra området. Vi forventer at bortkørslen af jord sker frem til årsskiftet.

Hvis lastvognen taber jord undervejs, skal de selvfølgelig feje op efter sig. Det er generelt entreprenørens ansvar at rydde op efter sig, men af og til skal de holdes i ørerne.

IMG 1436

Skurby på Tingbjerg Ås

Fundamentarbejdet er også sat i gang! Det er desværre støjende arbejde med pæle, der skal ”bankes” dybt ned i jorden. Dette arbejde forventes at være færdigt i slutningen af september, og må i følge Københavns Kommunes retningslinjer udføres i hverdagene mellem kl. 07:00 – 19:00 og kl. 08:00 – 17:00 på lørdage.

Læs mere om gældende regler her

Jordkørsel
Kørselsvejledning
Den tunge trafik til og fra byggepladserne nord for Gavlhusvej ensrettes, og lastbilerne kører ikke forbi institutionen på Vingegavl.

Boligorganisationernes (fsb og SAB) lokale byudviklingsteam samarbejder løbende med 5E BYG og NREP om en kørselsvejledning for den tunge trafik, hvor der tages særligt hensyn til spidsbelastningstidspunkter ved institutionerne på Vingegavl og Terrasserne. Vi sikrer også, at der bliver foretaget tilsyn af vejene, så de skader, der uundgåeligt kommer på vejbelægninger mv., kan blive udbedret efterfølgende.

Byggeplads Tingbjerg Ås
Arbejdsområde og omlægning af sti-forbindelse til cykler og gående
Cykel- og gangsti til Gladsaxe er omlagt.

5E BYG har nedlagt cykel- og gangstien fra Tingbjerg Ås og hen til broen over Hillerødmotorvejen. Forbindelsen er omdirigeret til cykelstien langs Gyngemosen med adgang fra Tingbjerg ved hjørnet af Langhusvej og Gavlhusvej - se kortet til venstre.