Hvad sker der på byggefeltet ved Tingbjerg Ås?

Hvad sker der på byggefeltet ved Tingbjerg Ås?

Her på siden kan I følge med i byggeriet og læse om konkrete aktiviteter på byggefelt N ved Tingbjerg Ås, hvor den danske ejendomsudvikler NREP opfører nye boliger. Byggeriet er en del af Tingbjerg lokalplanens første etape.

Her skal bygges 211 private udlejningsboliger, en parkeringskælder med plads til 70 biler, en ny materielgård til driften og et fælleshus. Byggeriet forventes færdigt i 2026.

View 1
IMG 1357
Foto af de gamle mursten fra garagerne på Tingbjerg Ås, som nu skal genbruges i andre byggerier.

Som mange af jer sikkert har lagt mærke til, så er rydning af træer og beplantning på Tingbjerg Ås overstået og garagerne er revet ned. Mursten fra garagerne (over 100 tons) er sendt til rensning hos virksomheden Gamle Mursten, så de kan blive en værdifuld hjælp til at bygge mere miljørigtigt i andre byggerier. I Tingbjerg går vi ind for genbrug!

5E BYG, som står for byggeriet på byggefelt N, har byggekontor i skurerne på Tingbjerg Ås. De har udjævnet terrænet og kørt 24.000 tons jord væk fra området, og er nu i fuld gang med selve byggeriet.

IMG 1436

Skurby på Tingbjerg Ås

Fundamentarbejdet er heldigvis overstået! Det var en støjende periode med pæle, der skulle ”bankes” dybt ned i jorden.

Læs mere om gældende regler her

Byggeplads Tingbjerg Ås
Arbejdsområde og omlægning af sti-forbindelse til cykler og gående
Cykel- og gangsti til Gladsaxe er omlagt.

5E BYG har nedlagt cykel- og gangstien fra Tingbjerg Ås og hen til broen over Hillerødmotorvejen. Forbindelsen er omdirigeret til cykelstien langs Gyngemosen, hvor der er adgang for cykler og gående til og fra Tingbjerg ved hjørnet af Langhusvej og Gavlhusvej. Derudover vil der for gående også være adgang til stien i hjørnet ved Vestgavl og Tingbjerg Ås.

Entreprenøren er i gang med at anlægge nyt stiforløb/cykelbro, som tilsluttes til broen over Hillerødmotorvejen. Anlægsarbejdet forløber frem til slut juni. Herefter skal området beplantes, men forventningen er at den nye bro kan bruges hen over sommeren 2024.


I perioden juli - september 2024 er det planen, at der skal etableres fjernvarme på Tingbjerg Ås. Mere info om arbejdet kommer senere.