Byggeriet ved Vestgavl, Solgavl og Fuglegavl

Byggeriet ved Vestgavl, Solgavl og Fuglegavl

Her på siden kan I læse om byggeriet nord for Gavlhusvej, hvor den danske ejendomsudvikler, NREP, opfører 30 private rækkehuse fordelt med 13 rækkehuse på Vestgavl, 9 på Solgavl og 8 på Fuglegavl. De første rækkehuse er allerede solgt, og står efter planen færdige i efteråret 2024.

Milepælsplan med forventede byggeaktiviteter ved Vestgavl

(Klik her for stort format)

Tids og milepælsillustration G1 rev13sept2023

Byggefelt G1

Milepælsplan med forventede byggeaktiviteter i Fuglegavl

(Klik her for stort format)

Tids og milepælsillustration G3 rev13sept

Byggefelt G3

Byggearbejdet kort fortalt:

Rydningen af haverummene er overstået og Københavns Museum har foretaget arkæologiske undersøgelser – men de har ikke fundet fortidslevn.

Ingeniørvirksomheden, NIRAS, har udført geotekniske undersøgelser/boringer, og to eksisterende vandledninger i G1 og G3 (Vestgavl og Fuglegavl) er blevet omlagt, så de nu løber udenom matriklerne, hvor de nye rækkehuse placeres.

Arbejdet med at udjævne terrænet og bortkøre overskudsjord, så de nye rækkehuse kan placeres på kanten af haverummene er overstået ved Vestgavl, men fortsætter i Solgavl og Fuglegavl.

Entreprenøren (HusCompagniet) har etableret byggekontor.

Byggeriet af de første 13 rækkehuse i G1 (Vestgavl) er kommet godt i gang, og byggepladserne på Solgavl og Fuglegavl er ligeledes blevet indrettet. Fra den 9. november bliver Vestgavl spærret for gennemkørsel fordi selve elementmontagen går i gang. Se status på byggeriet og den trafikaleafvikling her.

I løbet af de næste måneder bliver byggemodningsarbejdet igangsat flere steder i Tingbjerg. Først graves der i Gavlhusvej for at etablere forsyningsledninger til de nye boliger, og det påvirker desværre trafikken, da vejen er helt lukket for gennemkørsel. Indtil videre har Movia meldt ud, at busserne 2A og 132 kun betjener stoppestederne på Terrasserne frem til den 17. november 2023, men vores forventning er dog, at bussernes normale rute først betjenes igen, når byggemodningen i Gavlhusvej er overstået til februar 2024. Vi opdaterer løbende hjemmesiden.


Kommende aktiviteter:

Når rækkehusene er opført, skal NREP anlægge nye kantzoner med beplantning langs vejene og ud til haverummene, der bidrager til at forstærke biodiversiteten i Tingbjerg, så vi får trukket naturen endnu mere ind mellem husene. Her kommer der mange forskellige træer og planter. Se listen her.

Byudviklingsteamet lavede i april 2024 en undersøgelse af de almene beboeres brug og ønsker til haverummene. Du kan se resultatet af den undersøgelse her. 26. juni 2024 blev der afholdt haverumsmøder for nuværende og kommende beboer. Du kan læse opsamling m.v. fra mødet her. NREP skal desuden plante nye træer som erstatning for de træer, der er fældet, men træerne kan ikke placeres ovenpå områder med forsyningsledninger.

IMG 1641

Byggefelt G1 er klargjort til selve byggeriet, som opstarter mandag den 2. oktober 2023.

Solgavl - Byggefelt G2

Her skal bygges 9 private rækkehuse. Se mere på www.tingbjerghusene.dk

Rydning af beplantning er sket. NREP venter i skrivende stund på tilladelse til at flytte en transformerstation. Først når transformerstationen er flyttet, kan jordarbejdet med udjævning af terræn sættes i gang. Herefter kan der bygges og byggemodnes på grunden. Byggefelterne nord for Gavlhusvej har generelt set et stort terrænspring, så rækkehusene bygges derfor med forskudt planløsning i stueetagen.

Som i Vestgavl og Fuglegavl vil vi – sammen med afdelingsbestyrelsen i fsb - også indkalde til dialogmøder om indretning af det areal i haverummet, der ligger udenfor de kantzoner, som NREP beplanter.

Hvor kan jeg klage?

Hvis der opstår problemer mht. byggehegn, byggeaffald, støj, lyssætning, manglende information eller andet, så kan I skrive til ejendomskontoret i Bydelsforeningen Tingbjerg via Giv et praj på hjemmesiden.

I kan også skrive direkte til byudviklingsteamet tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk

I Byudviklingsteamet bestræber vi os altid på at holde jer beboere og andre, der færdes i Tingbjerg, orienteret om kørsels- og parkeringsbegrænsning i så god tid som muligt. Men ifølge reglerne i Københavns Kommune skal oplysning om midlertidigt parkeringsforbud mv. gives med et varsel på minimum 24 timer, så vi får ofte først besked om afspærringer med kort varsel. Det forsøger vi så vidt muligt at undgå gennem dialog og jævnlige møder med byggefolkene.

Vi vil løbende opdatere informationen om byggefelterne, men selvfølgelig kun når der sker væsentligt nyt.