Forskellige sammen på Tingbjerg Skole

Forskellige sammen på Tingbjerg Skole

På Tingbjerg Skole har skoleleder Marco Damgaard i de senere år stået i spidsen for en positiv udvikling, der kan ses i statistikkerne, men så sandelig også mærkes i hverdagen.

Skolens motto ‘Forskellige Sammen’ er det første, du møder på gavlen ind til skolen, og det er også det indtryk du får, når du møder børn og medarbejdere.

Bydelens skole af navn og gavn

For Marco Damgaard er det vigtigt at være hele bydelens skole – ikke bare af navn, men allermest af gavn. Det lykkes ved at være noget så traditionelt som en god dansk folkeskole med klassiske værdier som demokratisk dannelse og et højt fagligt niveau.

Kvaliteten i tilbuddene, kombineret med god, tryg dialog og positivt samarbejde med forældre, er væsentlige faktorer, når man skal have en skole, hvor, som Marco formulerer det, “børnene er motiverede og glade for at være her!”

Tingbjerg Skole har ressourcer og kvadratmeter nok til mange børn, og det er godt, for skolen tiltrækker flere og flere børn hvert skoleår. Efter en årrække med lav rekruttering i bydelen, er tendensen for længst vendt til et stadigt voksende elevtal.

Marco damgaard 2

Fællesskab og mere nærvær

Tingbjerg Skole tror på fællesskabets afgørende betydning for en hverdag, der virker. En hverdag, hvor de voksne er nærværende konstant i undervisningen såvel som i pauserne.

“Vi er flere dygtige voksne – både pædagoger og lærere – omkring børnene, som er med til at facilitere gode børnefællesskaber”, siger Marco Damgaard og fremhæver blandt andet ‘Den Gode Elevpause’ som et tiltag, der binder læring og leg sammen. Den traditionelle gårdvagt er skiftet ud med pædagoger og lærere, der er nærværende i pausen, og som faciliterer aktiviteter for eleverne, der sikrer, at alle kan finde en plads i fællesskabet.

I løbet af året er skolen desuden vært ved populære fællesskabsarrangementer, hvor bydelens børn og voksne samles og hygger sig på tværs af årgange, kulturelle og sociale skel. Det er for eksempel ikke ualmindeligt at se 500-600 mennesker til det årlige julearrangement.

Tingbjerg 0482
“Der er en rød tråd mellem børnenes skoleliv og deres fritidsliv. De voksne, man møder i skolen, møder man igen i fritiden, og det er både i fritidshjem og ungdomsklub”

Marco Damgaard

Hele dagen og mere til

Den sammenhængskraft, som i det hele taget præger Tingbjerg som bydel, er tænkt hele vejen rundt om børnenes hverdag i skole og fritidstilbud. Man kan sige, at der løber en rød tråd mellem skole og fritid, som er tryg for børnene og tryg for forældrene. Samtidig giver det lærere og pædagoger en mulighed for at se og møde hele barnet, hvilket igen giver mulighed for en meget bedre dialog mellem skole og hjem. I virkeligheden er det meget enkelt: I Tingbjerg kender man hinanden, og når man gør det, så virker hverdagen.