Ordguide: Udviklingsplan, Lokalplan, Fysisk helhedsplan

Der bliver snakket en del om forskellige ”planer”, som danner grundlag for de fysiske forandringer i Tingbjerg i de her år – og det kan ærlig talt godt være svært at finde rundt i. Her prøver vi at forklare hvad forskellen er på de planer, der er i spil.

Husk at du altid er velkommen til at kontakte byudviklingsteamet på tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk, hvis du har spørgsmål om de fysiske forandringer i Tingbjerg

UDVIKLINGSPLAN

Folketinget stillede i 2018 krav om at almene boligområder, der havde været på listen over ”parallelsamfund” 4 år i træk, skulle udarbejde en ”Udviklingsplan”, som viser hvordan andelen af almene familieboliger i området nedbringes til 40 % inden 2030. Kravet er gældende uanset, om området senere kommer af listen.

Tingbjerg-Utterslevhuse er omfattet af kravet og i 2019 indsendte boligorganisationerne fsb og SAB sammen med Københavns Kommune en udviklingsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse til ministeriet. I området var udgangspunktet 97 % almene familieboliger.

Udviklingsplanen bygger videre på den ”byudviklingsstrategi” som parterne indgik et samarbejde om i 2015: Der er indgået partnerskaber med de private ejendomsudviklere Innovater og NREP, som gerne vil bygge nye private boliger i Tingbjerg. Samtidig etableres en vejforbindelse mellem Tingbjerg og Bystævneparken, så udviklingen af de to områder kan tænkes sammen – nybyggerier i Bystævneparken tæller med op til 10 pct.

En mindre andel almene familieboliger planlægges derudover ommærket til ungdomsboliger og ældreboliger – det gøres i forbindelse med fraflytninger og renoveringer (jf. ”Fysiske helhedsplaner”), og dertil er indgået aftale med kommunen om at der bygges flere ældreboliger (Eilersminde plejehjem) og ungdomsboliger (udbygning af kollegiet). For at bo i en ungdomsbolig skal man være studerende og for at bo i en ældrebolig skal man godkendes af kommunen.

Fakta

Hvis boligorganisationerne og kommunen ikke gennemfører Udviklingsplanen, kan Borgerrepræsentationen bede boligministeren om at godkende en kommunal udviklingsplan, som boligorganisationerne så bliver påbudt at gennemføre for at nå målet om 40 % almene boliger – f.eks. via salg af almene boliger.

Mere information

LOKALPLANER

For at skabe de fysiske rammer for placeringen af de nye byggerier i Tingbjerg, skal der laves lokalplaner. Lokalplaner kan fx bestemme:

  • Hvad området og bygningerne, kan bruges til
  • Hvor og hvordan, der kan bygges nyt
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer kan anvendes

Det er kommunen, der udarbejder lokalplaner – men i samarbejde med bygherre. I Tingbjerg har boligorganisationerne også været repræsenteret i arbejdet sammen med de private partnere Innovater og NREP. Lokalplanen er juridisk bindende for de ejendomme, der ligger inden for området. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Inden lokalplaner kan godkendes endeligt af politikerne i Københavns Kom­mune gennemføres en høringsproces, hvor man som borger kan give sin mening til kende, inden politikerne træffer den endelige beslutning.

Der er udarbejdet lokalplan for området ved det tidligere ”Lille Torv”, for det tidligere ”Store Torv”, samt ca. halvdelen af de øvrige Tingbjerg (etape 1). I starten af 2024 forventes lokalplanen for de resterende områder i Tingbjerg (etape 2) at komme i høring.

Mere information

FYSISKE HELHEDSPLANER

En fysisk helhedsplan er konkrete renoveringsprojekter i almene boligafdelinger, som gennemføres med støttede lån fra Landsbyggefonden. En fysisk helhedsplan skal vedtages på et afdelingsmøde.

Den type renoveringer, som Landsbyggefonden støtter, er udover, hvad der forventes at være henlagt til i de langtidsplaner, der skal sikre, at boligerne ikke står og forfalder. En helhedsplan rummer ofte både tiltag der kan støttes af Landsbyggefonden og tiltag der hører under almindelig vedligehold/renoveringer, så boligafdelingen får et samlet løft.

I Tingbjerg er der tidligere gennemført fysiske helhedsplaner i fsb’s afdeling 1-43 og i SAB’s afdeling I. Og indenfor de kommende år står

fsb’s afdeling 50 og SAB’s afdelinger II, III, IV og V overfor at skulle stemme om fysiske helhedsplan.

De fysiske helhedsplaner vil udover renovering af bl.a. murværk og altankasser blandt andet give bedre isolering og udluftning, nye rør og faldstammer, køkkener og badeværelser m.v. I fsb skal nogle boliger ombygges til tilgængelighedsboliger, som efterfølgende ommærkes til ældreboliger jf. ”Udviklingsplanen”.

Mere information

Fakta
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

Link: Om LBF - Landsbyggefonden