Byggeriet omkring Store Torv

Byggeriet omkring Store Torv

I 2015 vedtog SAB og fsb sammen med Københavns Kommune en udviklingsstrategi, som ligger til grund for udviklingen af Store Torv. I december 2018 var lokalplanen for området færdig og godkendt af Borgerrepræsentationen. I maj 2021 begyndte nedrivningen, og i 2022 stod de første 44 nye private lejeboliger klar til at byde nye beboere velkommen.

Skråfoto Store Torv

Før byggeriet på Store Torv gik i gang i 2020

Der kommer direkte passage fra Midtfløjene til Ruten. Vestfløjen forventes at åbne i efteråret 2023. Det er uvist hvornår Østfløjen åbner. De to veje skiftede i maj 2023 navn til hhv. Vestfløjen og Østfløjen. Læs mere om vejnavneændringen her.

Første byggefelt på Store Torv - byggefelt I på hjørnet af Skolesiden, Ruten og Østfløjen - kommer til at rumme en Coop365, Ejlersminde Plejehjem med 120 almene plejeboliger. I haverummet kommer der opholdsfaciliteter, træer og stauder og en fælleshave, som erstatning for Fælleshaven i Virkefeltet. Den nye fælleshave vil have 60 højbede, som beboere kan abonnere på, via foreningen for fællehaverne i Tingbjerg.

For enden af Østfløjen stod 12 lejligheder klar i 2022. I efteråret 2023 åbnede Coop365 og de første beboere flytter ind på plejehjemmet i slutningen af februar 2024.

Store Torv byggefelter

Byggefelt II på Store Torv - byggefeltet mellem Østfløjen og Vestfløjen - består af 83 private lejeboliger, der stod færdige i sommeren 2023, og de fleste er allerede udlejet. Dertil er der i enden af Vestfløjen 32 lejligheder, der stod færdig i 2022. Langs Ruten er stueetagen indrettet med syv butikslokaler, hvor bl.a. Kiosken, Kebab House og Showroomet flytter ind i løbet af efteråret 2023. Under bygningen kommer der parkering og i haverummet bl.a. en stor terrasse med opholds- og legefaciliteter.

Det tredje (III) og sidste byggefelt på Store Torv vil fra hjørnet af Ruten og langs Langhusvej rumme et seniorfællesskab (Mosefundet), 25 private boliger samt et butikslokale. På Vestfløjen bygger Københavns Kommune en ny daginstitution med otte børnegrupper i alderen 0-6 år. Byggeriet af de private boliger og seniorbofællesskabet er gået i gang og forventes at stå færdig i efteråret 2024. Institutionen begynder at blive bygget i 2025 og står færdig i sommeren 2026.

Visualisering mosefundet fra gården

Beboerindput

Tilbage i 2020 var der en beboerinvolveringsproces, hvor der både var haverumsmøder i byggefelt I, II og III, og beboere der blev interviewet. Processen handlede om beboernes ønsker til haverummene, der etableres, når de nye byggerier står færdige. Der kom mange forskellige input, og ligesom mennesker er forskellige, er ideer og behovet i uderummene forskellige. Her kan du se en oversigt over de input der kom.

Der har efterfølgende været forskellige snakke om haverummet, og bl.a. blev det i 2022 besluttet, at fælleshaven i Virkefeltet skal rykke over i haverummet - byggefelt I, hvor der bygges et plejehjem. I april 2023 blev beboerne omkring haverummet - samt alle andre interesserede - inviteret ned i showroomet, hvor forslaget til den endelige indretning af haverummet blev drøftet. Du kan se invitationen fra opgange og hjemmeside her.

I maj 2023 blev beboerne i byggefelt III - mellem Vestfløjen og Langhusvej inviteret til en snak om den institution, der skal bygges ved siden af ejendomskontoret, samt de private boliger og seniorbofællesskabet Mosefundet. Du kan se oplæg og beboernes input her.

IMG 2594